martes, 26 de junio de 2012

Certificat sobre el "Pas Processional"

Tus comentarios:
Joanna Francisco Vidal, secretaria de la Junta de Confraries de Setmana Santa de Palma,
CERTIFIC,  1. Que es va dur a Assemblea Ordinària, segons consta l’ordre del dia, 29 de maig de 2012, el punt 3, la petició feta per la Confraria de Sant Jeroni, respecte al Pas Processional de Setmana Santa que els pertoca, ja que tenen intenció de fer-ne un.  1. Que segons consta als arxius d’aquesta Associació i el llistat amb els Passos recomanats per Patrimoni del Bisbat, els correspon l’anomenat El Prendimiento.I, perquè consti, expedesc aquest certificat a petició de la Presidenta de la Confraria de Sant Jeroni a tots els efectes.

Palma, 3 de juny de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Confrarie de Sant Jeroni, su comentario: